XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny ?Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii? dla klas 7 i 8

Dzielnicowy Dom Kultury ?Bronowice? w Lublinie zaprasza młodzież w wieku 13 ? 25 lat do udziału w konkursie fotograficznym.

Zadanie konkursowe:
– wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;


Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
– praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
– format pracy nie może być mniejszy niż A5;
– fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowane oraz w formie elektronicznej na adres e-mail
– prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;
– prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;
– prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
– nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w czterech kategoriach wiekowych 20 ? 25 lat, 17 ? 19 lat, 15 ? 16 lat, 13 ? 14 lat. Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom oraz pamiątkowe upominki, a autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy dyplom.


Prace należy dostarczyć do p. A. Włosek drogą mailową  do dnia 15 listopada 2020 r.