Komunikat z dnia 1.09.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Pracownicy szkoły!
Proszę niezwłocznie zapoznać się z obowiązującą w naszej szkole od 1.09.2020 Procedurą bezpieczeństwa COVID-19 (1.09.2020). Wszystkich Rodziców, Uczniów i Pracowników zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do zawartych w niej zapisów.
Życzę bezpiecznego nowego roku szkolnego 2020/21 – dyrektor szkoły mgr Marzena Rudzewicz