Komunikaty!

Komunikat MCE w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku ?Kraina Maluszka? w Knurowie
od 1 czerwca 2020 r.

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka ?Kraina Maluszka? w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.

Placówki pod względem organizacyjnym są przygotowane na przyjęcie dzieci. Uruchomienie poszczególnych placówek będzie jednak uzależnione od rozwoju sytuacji zdrowotnej w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań, których wcześniejsze przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na skalę prowadzonych badań pracowników branży górniczej.

Wobec powyższego, decyzję o ponownym uruchomieniu placówek w zakresie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. będą podejmować poszczególni dyrektorzy, w zależności od konkretnej sytuacji, w której znajduje się placówka. Bliższych informacji organizacyjnych udzielają dyrektorzy placówek oświatowych, a stosowne komunikaty w zakresie ponownego otwarcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych miejskiego żłobka oraz miejskich szkół i przedszkoli.

Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

(-) Anna Misiura, dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Komunikat dyrektora MSP9 w sprawie organizacji pracy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickej w Knurowie od 1 czerwca 2020 r.

MSP9  pod względem organizacyjnym jest przygotowana na przyjęcie dzieci
z oddziałów zerowych i z klas 1 ? 3. Dla dzieci, wymagających opieki ze względu na pracę zawodową rodziców, organizujemy zajęcia opiekuńcze w oddziałach zerowych w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz dla klas 1 ? 3 zajęcia opiekuńczo ? wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w godzinach od 7.00 do 16.00.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad bezpiecznego przebywania dzieci na terenie szkoły, wzór zgłoszenia dziecka, terminy przekazywania zgłoszeń określone zostały
w wewnętrznych procedurach znajdujących się na stronie internetowej szkoły w zakładce PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – COVID 19.

Decyzję o ponownym uruchomieniu placówki uzależniamy od liczby zgłoszeń i sytuacji dotyczącej dzieci i pracowników w naszej szkole.. O podejmowanych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dyrektor szkoły ? Marzena Rudzewicz