Rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

1 kwietnia 2020 r. rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Knurowie.

Harmonogram czynności związanych z rekrutacją na rok szkolnym 2020/2021 został określony przez Prezydenta Miasta Knurów zarządzeniem nr 7/MCE/2020 z 13.01.2020 r., a obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zostały określone w uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z 15 lutego 2017 r. (link: http://knurow.edu.pl/index.php/szkoy-podstawowe/nabor).

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się również do pobrania na stronie internetowej szkoły: sp9.knurow.edu. pl

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, złożenie dokumentów w naborze ? dotyczących zarówno zgłoszenia / wniosku kandydata jak i dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów ? będzie możliwe poprzez przekazanie ich e-mailem do szkoły (skan lub wersja edytowana ) na adres: msp9@knurow.edu.pl

bądź poprzez pozostawienie w pudle wystawionym w przejściu pomiędzy głównymi drzwiami wejściowymi do szkoły, a drzwiami prowadzącymi na hol szkoły ? dokumenty wrzucane do pudła winny być w zamkniętej kopercie.

Przypominamy:

Dzieci z obwodu szkoły:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia ? punkt 3 na naszej stronie internetowej oraz podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dopuszczamy podpisy komputerowe) ? punkt 4 na naszej stronie internetowej.

Jeśli dziecko z obwodu szkoły nie chce podjąć nauki w szkole rejonowej, wówczas nie składa zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 do 30 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00.

Dzieci spoza obwodu szkoły:

Dzieci spoza obwodu szkoły, które chciałyby podjąć naukę w naszej szkole rekrutują się
od 11 maja 2020 r. godz. 8.00 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00.

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmuje się w miarę wolnych miejsc.

W roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole planujemy utworzenie 3 klas pierwszych, czyli będziemy dysponować 75 miejscami dla dzieci rejonowych i dzieci spoza rejonu (jeśli zostaną po przyjęciu zgłoszeń wolne miejsca).

Dzieci spoza obwodu wypełniają druk wniosku ? punkt 1 na naszej stronie i podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (dopuszczamy podpisy komputerowe) ? punkt 3 na naszej stronie internetowej.

Pytania prosimy kierować na nasza pocztę mailowa lub telefonicznie 32 235 27 65:

  • we  wtorki, środy, piątki ? telefon dostępny od 8.00 do 12.00
  • w poniedziałki i czwartki ? telefon dostępny od 10.00 do 14.00

Z poważaniem dyrektor szkoły ? Marzena Rudzewicz