Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.

       Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka szkolna przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego Programu otrzymaliśmy na zakup książek do biblioteki szkolnej kwotę w wysokości 15 tys. zł.
W tym roku w ofercie biblioteki na pewno znajdą się atrakcyjne i różnorodne książki. Kupując książki kierowałyśmy się głosami uczniów, rodziców i nauczycieli zebranych między innymi
w ankietach czytelniczych.  Po konsultacji z nauczycielami i rodzicami uznano, że część środków należy wykorzystać na uzupełnienie pozycji lekturowych, (zwłaszcza brakujących lektur wprowadzonych nową podstawą programową do klasy I – VIII). Nowości wydawnicze możecie Państwo obejrzeć w bibliotece szkolnej przy okazji cyklicznych zebrań z wychowawcami klas.
Rezultatem przedsięwzięć, jakie zostaną podjęte w naszej szkole w ramach wdrażanego projektu, będzie rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu.
Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom przyjemności płynącej z czytania.

Poniżej zamieszczamy list pani Ireny Koźmińskiej Prezes fundacji ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom, skierowany do Państwa, poświęcony wielkiej roli czytania dzieciom i z dziećmi.