Informacja dotycząca kwot zebranych dla Zosi ? uczennicy klasy 2a chorej na chorobę onkologiczną


(Pierwsza transza przekazana rodzicowi dnia 17.06.2019r ? pieniądze wpłynęły na konto fundacji wspierającej Zosię):

Klasa 0a  – 94,11 zł                            Klasa 0b ? 110 zł

Klasa 0c ? 982 zł                                Klasa 1a ? 465 zł

Klasa 1b ? 450 zł                                Klasa 1c  – 601,67zł                                            

Klasa 1d  – 82,90 zł                            Klasa 2b ? 50 zł

Klasa 2c ? 370 zł                                Klasa 3a  ————-

Klasa 4a ? 260,10 zł                          Klasa 4b  – 215 zł                               

Klasa 4c ? 600 zł                                Klasa 4d  ————–                                     

Klasa 5a ? 120 zł                                Klasa 5b ? 450 zł                                

Klasa 5c ? 465,52 zł                           Klasa 5d  – 400 zł                                          

Klasa 6a ? 70 zł                                  Klasa 6b ? 271,91 zł                            

Klasa 6c ? 150 zł                                Klasa 7a  -355 zł                                  

Klasa 8a ? 620 zł                                Klasa 3a GM  – 270 zł                                     

Klasa 3b GM ? 370 zł                        Klasa 3c GM  – 70 zł                                 

Klasa 3d GM ? 300 zł                        Klasa 3e GM ? 515 zł

Wolne datki (puszka) ? 410 zł

Razem:  9118,21 zł

Poza tą kwotą klasa 2a zebrała i przekazała: 2666 zł

Druga transza ? zebrana na koniec roku szkolnego dn. 19.06.2019r.

(Pieniądze przekazano rodzicowi – wpłynęły na konto fundacji wspierającej Zosię):

Klasa 0a  – 536 zł                            Klasa 0c ? 575 zł                               

Klasa 1a ? 100 zł                            Klasa 1b ? 150 zł

Klasa 2a ? 150 zł                             Klasa 2b ? 350 zł                           

Klasa 2c ? 370 zł                            Klasa 3a ? 200 zł                           

Klasa 4a ? 250 zł                             Klasa 4b  – 300 zł    

Dziewczynka z Klasy 4c ? 100 zł    Klasa 5a ? 50 zł                           

Klasa 6a ? 600 zł                              Klasa 6b ? 250 zł                           

Klasa 6c ? 150 zł                              Klasa 7a ? 120 zł

Klasa 8a ? 100 zł                              Klasa 3a GM  – 520 zł                      

Klasa 3c GM  – 415,58 zł

Rada Rodziców ? 1000 zł

Wolne datki  ? 154 zł

Razem:  6420,58 zł

Rodzice Zosi wszystkim za okazane serce DZIĘKUJĄ!!!!!!!