WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W drugim semestrze bieżącego roku szklonego odbyło się wiele konkursów językowych zarówno dla uczniów szkoły podstawowej jak i trzecich klas gimnazjum. Poniżej prezentujemy wyniki i gratulujemy zwycięzcom. Dyplomy zostaną wręczone na apelu podsumowującym II semestr.

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KL.7-8 SP , 3MG

I MIEJSCE            Małgorzata Włosek

II MIEJSCE           Bartosz Kata

                              Michał Domżoł

III MIEJSCE          Aleksandra Izydorczyk

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY DLA KL 3 MG

I MIEJSCE            Hanna Litwin 3a

II MIEJSCE           Bartłomiej Dudek 3a

III MIEJSCE          Natalia Stawinoga 3c

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY DLA KL 7 SP

I MIEJSCE            Aleksandra Izydorczyk

                              Anna Szolc

II MIEJSCE           Alicja Powiecka

                              Natalia Łączak

III MIEJSCE          Michał Orzechowski

                              Bartosz Orman

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY DLA KL 6 SP

I MIEJSCE            Aleksandra Krupka 6a

 Krzysztof Skiba 6a

II MIEJSCE           Alicja Bartnik 6a

 Dominik Ramos 6c

III MIEJSCE          Kaja Murzyniec 6b

 Michał Mikuła 6a

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY DLA KL 5 SP

I MIEJSCE  Antonina Grzesik 5c

II MIEJSCE           Maja Szczurek 5c

III MIEJSCE          Wiktoria Rozumek 5c

MULTIMEDIALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 2 SP

I MIEJSCE            Dawid Res,  Franciszek Ślęzak 2c

II MIEJSCE           Nadia Golec, Marta Słowik 2c

III MIEJSCE          Laura Rumpel,  Aleksandra Kozak 2a

SZKOLNY KONKURS LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY Z JĘZ. ANGIESKIEGO DLA KLAS 2-3 SP.

KLASY 3

I MIEJSCE            Nikola Olewnik 3a

II MIEJSCE           Anna Janiga 3a

III MIEJSCE          Piotrek Zawadzki  2b

KONKURS KRZYŻÓWKOWY

I MIEJSCE            Bartłomiej Dudek 3a

II MIEJSCE           Hanna Litwin 3a

III MIEJSCE          Igor Bunar 3a

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 4-8 SP i 3MG

KLASY 4-5

I MIEJSCE            Kinga Musiał  5a

II MIEJSCE           Sonia Trojanowska 5b

III MIEJSCE          Tobiasz Borowski 5b

KLASY 6-8

I MIEJSCE            Aleksandra Izydorczyk 7a

II MIEJSCE           Maciej Strzępka  8a

III MIEJSCE          Patrycja Aksman 8a