Informacja dla rodziców

w związku z zapowiedzianym strajkiem
od 8 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo!

Informuję, iż w związku z zapowiedzianym strajkiem nauczycieli
od 8.04.2019r. mogą wystąpić utrudnienia w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu i nauki
w MSP9 im. M. Konopnickiej w Knurowie.

Jako dyrektor podejmę wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych dla uczniów skutków akcji protestacyjnej.

Na stronie internetowej szkoły,  poprzez dziennik Librus, na drzwiach wejściowych szkoły na bieżąco będą ukazywały się  komunikaty o aktualnej sytuacji.

Priorytetem dla szkoły jest przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych
w dniach 10.04.2019 ? 12.04.2019 oraz egzaminu ósmoklasisty w dniach 15.04.2019 ? 17.04.2019.

Zgodnie z opublikowanym wczoraj rozporządzeniem MEN dotyczącym poszerzenia składu komisji egzaminacyjnych, MEN zdecydowało, że w sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie,
a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Zwracam się zatem z apelem do osób, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce, o dobrowolne zgłaszanie się do składu komisji egzaminacyjnych w naszej szkole.  Informacji osobom, które spełniają powyższe wymagania i są chętne do pracy w komisjach, udzielamy pod numerem telefonu: 32 2352765.

Na ewentualne zgłoszenia czekamy do 9.04.2019r.

Dyrektor szkoły ? mgr Marzena Rudzewicz