WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY ?ZWIERZAKI-SŁODZIAKI? 2019

Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione:

– w różnych sytuacjach  i miejscach,

– w środowisku naturalnym,  

– a także zwierząt hodowlanych i domowych
Konkurs plastyczny
dzieci w wieku przedszkolnym

klasy 1 – 3 szkoły podstawowej

klasy 4 – 6 szkoły podstawowej

klasy 7-8 szkoły podstawowej i  3 klasa gimnazjum

Konkurs fotograficzny
klasy 4-6 szkoły podstawowej

klasy 7-8 szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum

Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:

  • praca plastyczna formatu A4 lub A3 wykonana dowolną techniką płaską  (prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę).
  • praca fotograficzna – fotografia w formie papierowej o wymiarach 15 x 21 cm oraz zdjęcie  w formie elektronicznej opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy dołączone jako załącznik do wiadomości e-mail na adres zwierzaki-slodziaki@mdkchorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1200×1600 pikseli). Technika wykonania pracy jest dowolna.


TERMINY

Prace należy składać do 25 marca 2019 r. u pani Barbary Bismor sala 32 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie.  O werdykcie jury oraz o godzinie podsumowania organizatorzy poinformują laureatów pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie.