Moi drodzy! Osiągnęliśmy sukces!

Dochód ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowy i ciast na kiermaszu wyniósł 3506,95 zł.

Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie.

Rada Rodziców.