Dyrekcja Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Dyrekcja Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach serdecznie zaprasza gimnazjalistów oraz ich rodziców na
DNI OTWARTE naszej szkoły.
Uprzejmie prosimy o  przekazanie informacji zawartej w załączniku wychowawcom klas trzecich oraz doradcy zawodowemu (pedagogowi szkolnemu).
Dziękujemy.
Z poważaniem
Janusz Magiera
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach