Uwaga!!! Ważne!!! Startujemy w projekcie ?Wzorowa łazienka?.

Domestos ufunduje zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazienki
o wartości 30 000 zł, a 100 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów.

Zadaniem w Programie jest wykonanie pracy programowej, która jest interpretacją graficzną hasła: ?Wzorowa Łazienka? i polega na przedstawieniu projektu graficznego przyjaznej łazienki szkolnej.

 1. Prace Programowe muszą być wykonane przez chętnych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej uczestniczącej w Programie;
 2. Każda szkoła w ramach Profilu tworzy jedną galerię.
 3. Uczniowie Szkoły wykonują Prace Programowe samodzielnie;
 4. Pracę Programową należy zgłosić w formacie pliku graficznego: jpg. Waga do 7 MB;
 5. Praca Programowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem Szkoły, Organizatora, marki Domestos. Praca Programowa nie może naruszać praw osób trzecich (np. wizerunku jakiegokolwiek dziecka, nauczyciela, rodzica, pracownika szkoły, etc.), w tym
  w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Praca programowa nie może także sugerować właściwości leczniczych ani przypisywać właściwości zapobiegania chorobom w kontekście produktów marki Domestos;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac Programowych, które nie będą zgodne z regulaminem Programu ?Wzorowa Łazienka?;
 7. Prace należy przesłać na adres:
  adlugosz@poczta.onet.pl do 19 X 2017 r.

Po utworzeniu galerii będziemy głosować na naszą łazienkę. Będą to głosy na wagę remontu 🙂