Komunikat

dotyczący 13 X 2017 r.

Szanowni Rodzice!

Dnia 13.10.2017 (piątek) obchodzimy w szkole Dzień KEN. W związku
z powyższym jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

O godz. 9.00 ? 10.00 odbędzie się akademia dla klas 0 ? 3;

O godz. 10.00 do 11.00 odbędzie się akademia dla klas 4 ? 7 i klas gimnazjalnych.

Szkoła zapewnia tego dnia zajęcia opiekuńcze dzieciom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Zajęcia opieki świetlicowej będą zorganizowane
w godzinach od 7.00 do 16.00

Prosimy rodziców o przekazanie wychowawcom informacji zwrotnych, które dzieci tego dnia potrzebują opieki i w jakich godzinach?

Na informacje czekamy do dnia 11.10.2017 (środa).