I WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ KNURÓW 2020

Organizacja i patronat artystyczny:

                      –    Chorągiew Śląska ZHP

                      –    Hufiec Ziemi Gliwickiej ZHP

                       –   Centrum Kultury w Knurowie

           –    Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

                                   Cele festiwalu:

 • Uświadomienie młodzieży potrzeby  komunikowania się poprzez wspólne muzykowanie                                               

           i śpiewanie;

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania               
 • Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego  wykonawców

–          Upowszechnianie artystycznych pieśni i piosenek harcerskich

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. W Festiwalu biorą udział soliści i zespoły ze szkół: podstawowych i średnich oraz  placówek  

            wychowania pozaszkolnego typu MDK i OPP województwa śląskiego.

 • Szkoła lub  placówka zgłasza do udziału nie więcej niż trzy podmioty wykonawcze.
 • Uczestnicy Festiwalu deklarują udział w jednej z trzech  kategorii:

Kategoria I: – soliści z akompaniamentem,

Kategoria II: – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,

Kategoria III: – chóry a cappella i chóry  z akompaniamentem.

                 W każdej z kategorii wprowadzono podział na grupy:

 1. szkoły podstawowe kl. I-III
 2. szkoły podstawowe kl. IV-VI
 3. szkoły podstawowe VII-VIII
 4. szkoły średnie
 • Program występu  powinien zawierać jedną dowolną pieśń lub piosenkę o tematyce harcerskiej

   Utwór powinien być wykonywany z „żywym” akompaniamentem.             

         5.   Terminy:

15.02.2020. ?ostateczny termin zgłoszeń udziału w festiwalu;

18.02.2020 ? powiadomienie uczestników festiwalu o kolejności występów;

       – 20.02.2020. ? przesłuchania konkursowe.

Termin Koncertu Laureatów zostanie podany w dniu przesłuchań.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.kulturalnyknurow.pl 

         6. Miejsce przesłuchań konkursowych

 Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w sali widowiskowej Domu Kultury

 w Knurowie-Szczygłowicach ul. Górnicza 1, Knurów/dojazd  autobusem WPK z Gliwic nr 710,                     

 z Zabrza nr 47/           

         7. Tryb zgłoszeń.

              Zgłoszenia uczestników w Festiwalu dokonać   należy  w terminie do 15.02.2020r.

a/ przesyłając Kartę Zgłoszenia na adres: Dom Kultury ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów  

b/wysyłając  fax pod nr tel. 332-63-84 w.22

c/wysyłając maila na adres:  sekretariat.dk@centrum-kultury.pl

              Harmonogram występów w dniu przesłuchań  zostanie wcześniej podany   nauczycielom

              i instruktorom telefonicznie zgodnie z informacją podaną  na zgłoszeniu.

 • Oceny wykonawców dokona jury powołane przez Organizatora. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

Każdy uczestnik ( wykonawca, zespół ) otrzyma w dniu przesłuchania pamiątkowy dyplom.

         9.  Uwagi techniczno ? organizacyjne:

              a/przyjazd uczestników/ organizacja transportu  odbywa się na koszt instytucji – placówki

              kierującej,

              b/ Organizator zabezpiecza warunki socjalne uczestników, w tym: szatnię, pomieszczenie

              na   rozśpiewanie,  pełne nagłośnienie i jego obsługę techniczną.

Uwaga!  Kartę zgłoszeniową można pobrać również ze strony www.kulturalnyknurow.pl