Komunikat dotyczący 25 i 26.04.2019?


Szanowni Państwo!

Informacja dotycząca 25.04.2019 (czwartek)

Sytuacja nie ulega zmianie i nadal trwa akcja strajkowa. Podobnie jak  dziś, tak i jutro – 25.04.2019  nie odbędą się zajęcia dydaktyczne. Gwarantujemy wyłącznie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7.00 do 16.00 dla dzieci rodziców pracujących.

Proszę również pamiętać, że można się upewnić czy będzie możliwa opieka dla dziecka i zadzwonić na dyżurkę, by zasięgnąć informacji.

Telefon na dyżurkę: 32 235 27 48

Informacja dotycząca 26.04.2019 (piątek)

Z kolei od 26.04.2019 (od piątku) uruchomiamy pracę we wszystkich oddziałach zerowych. Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 13.00 będą
w większości prowadzone przez innych nauczycieli, ale nie przeszkadza to
w realizacji zajęć. Niestety nie będzie możliwości skorzystania z obiadów, zatem proszę zaopatrzyć dzieci w drugie śniadanie.

Jednocześnie  w godzinach od 7.00 do 16.00 będzie funkcjonowała opieka świetlicowa dla dzieci rodziców pracujących.

Przypominam, że można się upewnić czy będzie możliwa opieka świetlicowa dla dziecka i zadzwonić na dyżurkę, by zasięgnąć informacji.

Telefon na dyżurkę: 32 235 27 48

Bardzo proszę śledzić informacje w mediach – zawieszenie czy zakończenie strajku oznacza zajęcia w szkole zgodnie z planem lekcji.

Z poważaniem dyrektor szkoły – Marzena Rudzewicz