?Komunikat dotyczący dnia 24.04.2019

Szanowni Państwo!

Ponieważ nadal trwa strajk  w oświacie i w naszej szkole, w związku
z powyższym jutro nie odbędą się zajęcia dydaktyczne. Gwarantujemy wyłącznie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7.00 do 16.00 dla dzieci rodziców pracujących.

Jeśli Państwo chcecie się upewnić czy będzie możliwa opieka
dla dziecka, które później zostanie przyprowadzone do szkoły, proszę bezpośrednio przed przyjściem zadzwonić na dyżurkę i zasięgnąć informacji.

Telefon na dyżurkę: 32 235 27 48

Bardzo proszę śledzić informacje w mediach – zawieszenie czy zakończenie strajku oznacza zajęcia w szkole zgodnie z planem lekcji.

Z poważaniem dyrektor szkoły – Marzena Rudzewicz