Komunikat w sprawie egzaminów gimnazjalnych!?


     Szanowni Rodzice uczniów klas trzecich, Drodzy Uczniowie!


             Najbliższe trzy dni, to niezwykle ważny dla Was czas. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby egzaminy się odbyły. W komisjach będą nauczyciele naszej szkoły, którzy na ten czas zawieszają strajk, będzie też nauczyciel z innej szkoły.

           W związku z akcją strajkową są pewne zmiany, gdyż piszemy
w dwóch salach. Na większą liczbę sal nie mielibyśmy egzaminatorów.

           Uczniowie z dostosowaniami piszą w jednej sali nr 40, pozostali
w auli. Proszę pamiętać o odpowiednim stroju, o czarnym długopisie
i o legitymacji bądź innym dokumencie ze zdjęciem. Proszę też zadbać o drugie śniadanie, które uczniowie będą mogli zjeść w czasie przerwy w stołówce szkolnej. Tam też prosimy zostawiać śniadania, gdyż nie będzie możliwości, by w czasie przerwy zejść do szatni.

           Uczniowie każdego dnia przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, oddają
w depozyt wszelkie urządzenia multimedialne, telefony i przychodzą pod wyznaczone sale. Pod salami ustawiamy się klasami, zgodnie

z listą.

Życzymy wszystkim powodzenia na egzaminach!!!


                             Z poważaniem – dyrektor szkoły Marzena Rudzewicz

Zajęcia opiekuńcze w dniach 10.04.2019 ? 12.04.2019

Szanowni Państwo!

Informuję, że w dniach 10.04.- 12.04.2019 odbywają się w szkole egzaminy gimnazjalne. To czas – zgodnie z prawem i bez względu na akcję strajkową – wolny od zajęć dydaktycznych. Ponieważ priorytetem jest prawidłowy przebieg egzaminów, zatem nauczyciele, którymi dysponuję oraz Ci, którzy na czas egzaminu powstrzymują się od strajku są zaangażowani w komisjach egzaminacyjnych.

Na zorganizowanie zajęć opiekuńczych w tych dniach dysponuję wyłącznie 1 nauczycielem, zatem możemy zapewnić opiekę maksymalnie
dla 25 dzieci, dlatego też proszę  o korzystanie z opieki w sytuacjach szczególnych. Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone  w małej świetlicy
od godz. 7.00 do godz. 16.30.