Informacja dla rodziców 5.04.2019 roku?

 W związku z brakiem możliwości zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu i nauki w szkole
w dniu 8 kwietnia 2019 roku, po otrzymaniu zgody  organu prowadzącego  oraz po poinformowaniu organu nadzorującego, zawieszone zostają wszystkie zajęcia szkolne i przedszkolne oraz opieka w świetlicy szkolnej.

Prosimy rodziców o zapewnienie w tym dniu opieki swoim dzieciom.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku, do dyspozycji Państwa i dzieci będzie dostępny na pewno Dyrektor i Wicedyrektorzy szkoły.

Ponieważ rozmowy związków zawodowych z rządem będą wznowione
w niedzielę 7.04.2019r., sytuacja może się diametralnie zmienić, dlatego też apelujemy do Państwa o bieżące śledzenie sytuacji i naszych komunikatów na stronie internetowej, na drzwiach szkoły oraz poprzez dziennik Librus.