2017 Wycieczka klas IV

19.10-20.10. wszystkie klasy IV uczestniczyły w warsztatach ekologicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwszym punktem wycieczki był spacer przez Park Krajobrazowy Orlich Gniazd w kierunku kamieniołomu Kielniki. Tam uczniowie własnoręcznie kruszyli wapienne skały w poszukiwaniu minerałów. Nikt nie wyszedł stamtąd z pustymi rękami. Następnie udaliśmy się do Piaskowni, a ostatnią atrakcją tego dnia było wieczorne wyjście na zamek w Olsztynie. Osoby, które nie są amatorami mocnych wrażeń uczyły się, jak tworzyć ozdoby z filcu. Następnego dnia weszliśmy do Jaskini Olsztyńskiej, usytuowanej na zboczu Góry Pustelnicy. Przeszliśmy także przez rezerwat przyrody, malowniczo położny u podnóża Sokolich Gór. Stamtąd ruszyliśmy w kierunku Knurowa. Oto krótka fotorelacja z wycieczki: