Dyrekcja

Dyrektorem szkoły   jest mgr Marzena Rudzewicz

 

Wicedyrektor:

        

mgr Alina Długosz